Personvernerklæring

Personvernerklæring for Maxsnus.no

Denne personvernerklæringen omhandler Maxsnus.no, ved SnusExpress i Norge AS’ (heretter «Selskapet»), innsamling og bruk av personopplysninger som samles inn i forbindelse med bruk av nettsiden Maxsnus.no (heretter «Nettstedet») eller ved registrering av bruker på nettstedet.

Personopplysninger er data som kan brukes til å identifisere en bestemt person, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker nettstedet, for eksempel kjøp du gjennomfører, anses også som personopplysninger.

Selskapet er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn ved bruk av nettstedet. Selskapet følger enhver tids gjeldende personvernlovgivning. 

Innholdet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i selskapets internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende. Daglig leder i Selskapet er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsiden.

 

1. Hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysningene

Selskapet samler inn informasjon om hvem du er og hvordan du benytter vårt nettsted. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre vårt nettsted og den generelle brukeropplevelsen.

 

Opplysninger du selv oppgir

Selskapet samler gjennom sin nettside inn opplysninger om:

 • Ditt navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Passord (lagres kryptert)
 • IP-adresse

 

Dersom du gjennomfører et kjøp på våre nettsider, lagrer vi i tillegg:

 • Informasjon om kjøpet, herunder produkter, dato, kjøpesum, m.m.

 

I tillegg kan vi endre annen informasjon knyttet til ditt kjøp, herunder automatisk aggregert informasjon fra betalingsleverandøren og relevant statistikk.

 

Opplysninger vi samler inn om din bruk av nettstedet

Selskapet loggfører din aktivitet i tjenesten, herunder når du logget inn, antall innlogginger, hvordan du bruker våre tjenester, dine kjøp, m. m. og oppbevarer den på våre servere.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Selskapet bruker ikke informasjonskapsler til å sammenstille data, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

 

Følgende informasjonskapsler brukes på maxsnus.no:

 • Shopify; vår e-handelsplattform, utviklet av Shopify, Inc.
 • Google Analytics; et verktøy for dataanalyse, utviklet av Google, Inc.
 • Google Adwords; for å målrette reklame og spore brukerregistreringer, utviklet av Google, Inc.
 • Facebook Pixel; for å målrette reklame og spore brukerregistreringer, utviklet av Facebook, Inc.
 • Mailchimp, Inc.; epost nyhetsbrev. www.mailchimp.com

 

All data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler er anonymisert og er ikke personlig identifisérbar.

 

2. Formålet med innhenting av informasjonen

Den ovennevnte informasjonen innhentes for å oppfylle vår avtale med deg som registrert kunde. I tillegg brukes informasjonen til å forbedre tjenesten og sørge for at tjenesten videreutvikles på en tilfredsstillende måte, herunder vil det gis tilbud og lavere priser gjennom brukertilpassede og relevante kampanjer. Videre vil Selskapet benytte informasjonen til statistiske formål for eget og samarbeidspartneres bruk.

 

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for Selskapets behandling av personopplysninger er ditt samtykke til denne personvernerklæring, og brukervilkårene for øvrig. Samtykke er avgitt informert, frivillig og uttrykkelig.

Ved å trykke på «jeg samtykker» når du registrerer seg på Nettstedet, samtykker du til vår behandling av dine opplysninger. Dette samtykket kan fritt trekkes tilbake ved å ta kontakt med oss på e-post: info@maxsnus.no.

 

4. Hvem får tilgang til opplysningene ved utlevering

Informasjonen du avgir til Selskapet kan deles med følgende virksomheter:

 • Shopify, Inc.; verdens ledende e-handelsplattform. www.shopify.com
 • Bring; norsk post- og logistikkforetak. www.Bring.no

Disse virksomhetene anvender personopplysningene innenfor formålet angitt i punkt 2 i denne personvernerklæringen. Virksomhetene er bundet av databehandleravtaler inngått med Selskapet.

 

5. Rutiner for arkivering og sletting

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for tjenesten. Dette innebærer at vi sletter din informasjon når ditt kundeforhold opphører, så fremt annet ikke er påkrevd etter regler for regnskap og bokføring.

Du kan når som helst få dine personopplysninger slettet fra våre arkiver, ved å ta kontakt på e-post til info@maxsnus.no. Merk at sletting av dataene er irreversibelt og at alle kurstilganger vil forsvinne.

Enkelte kundedata må lagres lengre i henhold til regler for regnskap og bokføring. Disse dataene vil imidlertid lagres separat.

 

6. Hvordan oppbevares og sikres opplysningene

Selskapet setter sine kunders personvern høyt og vil forsikre om at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Selskapet at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Selskapet at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Selskapets ansatte og tilknyttede avtaleparter er forpliktet til å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger.

 

7. Dine rettigheter som registrert kunde

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og til å motsette deg visse former for behandling.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.

 

8. Kontaktinformasjon

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende ved å kontakte Selskapet ved daglig leder på e-post info@maxsnus.no.