KJØP OG SALGSBETINGELSER

Generelt

  Våre kjøpsvilkår gjelder for kunder som bestiller på nettsiden. Ved å akseptere Maxsnus sine vilkår bekrefter kunden at han/hun er 18 år og kan inngå juridiske avtaler. Maxsnus etterstreber til en hver tid at info på nettsiden er så korrekt som mulig, vi tar forbehold om utsolgte varer (kan påvirke frakt tid). Maxsnus kan til en hver tid skifte eller endre vilkår.

  Endring av vikårne

  SnusExpress i Norge AS forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene som er oppgitt på nettsiden Maxsnus.no til enhver tid, og uten Kundens forhåndssamtykke eller informasjon. Endringer i eller Vilkårene er gyldig fra det tidspunktet det opprettes ny ordre/kjøp fra kundens side på Maxsnus.no. Det er kjøpers plikt til å være oppdatert på vilkårene før det foretas et kjøp.

  Forsøk på svindel

  På grunn av økt svindel og svindelforsøk, vil slike forsøk som nevnt herunder, kan eller vil bli Politiet anmeldt.

  Alvorlighetsgraden er høy, da salg av tobakksvarer er regulert av mange lover og forskrifter.

   

  Dette gjelder der personer:

  1) på uærlig vis forsøker å oppnå egen vinning ved kjøpet, som eksempelvis ved å melde pakken som «ikke levert/mottatt» som prinsipielt er levert i henhold til sporing o.l. Les mer i punktet: Levering og risiko for varen.
  2) forsøker å melde om «manko i pakken» der den bestilte ordren er levert i sin helhet, o.l.
  3) under 18 år forsøker å gjennomføre et kjøp, med eller ved bruk av en annen eller flere ulike personers-, eller «en fiktiv persons» personopplysninger, som eksempel: navn, adresse, personnummer, telefonnummer, epostadresse, o.l.
  4) forsøker å gjennomføre eller kjøpe snus på nettsiden Maxsnus.no med bruk av ID tyveri fra en annen person, eller ved å lage en «fiktiv persons» personopplysninger som eksempel: navn, adresse, personnummer, telefonnummer, epostadresse, o.l.
  5) Krenke/bryte seg inn i Maxsnus sin generelle nettdata, gjennom såkalt hakking eller alle former for nettkriminalitet.

  Lover og avslag

  Kan Maxsnus bevise at «pakken» er levert gjennom postens sporingsnummer, og hele ordren er levert uten manko, vil klagen avvises i henhold til bevisene som fremlegges.

  Eksempler på lover: For tyveri straffes det etter straffeloven § 257. ID tyveri eller bruk av annen persons personopplysninger kommer innunder straffeloven § 202 om identitetskrenkelse, og strafferammen er fra bøter til to års fengsel avhengig av alvorlighetsgraden. Svindel/bedrageri eller mindre bedrageri kommer inn under §§ 371 og 373. Det tas forbehold om lovteksten og om det er flere lover som kan komme inn under dette. KILDE: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

   

  Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett gjelder i tillegg til straffeloven.

  Forbrukertilsynet

  Bestilling og Avtale

   For å bestille på Maxsnus.no må kunden godta vilkårene.

   Grossisthandel

   Maxsnus har ikke grossisthandel til detaljhandel / forretninger / foreninger eller for annen videresalg o.l. uten unntak. Maxsnus selger kun til sluttforbruker. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre som vi mistenker er innkjøp til virksomheter som nevnt her.
    

   Krav til aldersverifisering

   Maxsnus.no har alderskontroll ved bruk av personnummer og Bank id.
   I henhold til Tobakkskadelovens § 17 må du være over 18 år for å kjøpe tobakk. Er Maxsnus.no i tvil om din alder, starter vi en undersøkelse, og forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon. Den som på uærlig vis har kjøpt tobakksvarer fra Maxsnus.no uten å oppfylle kravet til alder, risikerer å få slettet bestillingen, og må returnere produktene for egen regning, og «kan» tape kjøpesummen.
   Vi vil/kan også anmelde forholdet til Politiet, også der en «voksen» kjøper til personer under 18 år.

   Kundeopplysninger

    Kunden må opprette en brukerkonto får å handle, info om kunde behandles etter GDPR loven (se personvernerklæring). Hvis Maxsnus mistenker at profilen blir misbrukt kan kontoen stenges. Kunden selv står ansvarlig for sin brukerkonto, d.v.s. at kunden ikke skal dele innloggings info med andre slik at kontoen kan misbrukes. Kunden skal ved en slik situasjon melde fra til Maxsnus umiddelbart.
     

    Adresseplikt, Merking av postkassen og CO adresse

    For å sikre levering av pakken, forplikter kunden seg til å oppgi korrekt: navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til Maxsnus.no, samt være registrert og ha oppdaterte kontaktopplysninger/adresseopplysninger hos posten i samsvar med det som er registret hos folkeregistrert.

    Posten/Bring skjerper kravene på Adressefeil. Det vil si at alle "post"-tjenester kan fra 1. april 2022 medføre pristillegg. Korrekt adressering er viktig for at pakkene skal komme frem til riktig person og tid, samt at du som kunde vil få en bedre leveringsopplevelse.

    Postmottaker skal merke postkassen med navn eller annen entydig identifikasjon, jf. postloven § 19. Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke Posten/Bring som er leveringspliktig av post i Norge, "en plikt til å foreta utlevering". I slike tilfeller sendes postsendinger i retur til Maxsnus.no uten videre informasjon fra Posten / Bring foruten det som oppgis på sporingen.

    CO-adresse må i tillegg til "kjøpers navn" inneholde navnet på den personen som står registrert på CO-leveringsadressen. For å unngå retur, ta eventuelt kontakt med Maxsnus på telefon eller SMS på +47 406 01 918.

    Levering og Transport

     Maxsnus.no sender IKKE til andre land enn fastlandsnorge, og IKKE til Svalbard og lignende. Det vil si kun til kunder som er folkeregistrert i Norge, og som er registrert i postens adresse registrer.
     For andre land, se SnusExpress.com.

      

     Valg av sendingsmåte, Forbrukerloven og Pakkeleveranser

     Av sikkerhetsmessige hensyn anbefaler vi her vår kunder om å være nøye med valg av sendingsmåte. Det finnes flere sendingsmåter og vi «anbefaler» å bruke tjenester som «pakke til hentested» (Post i butikk) eller annen sikker utlevering av pakken. For lavere risiko, anbefales kunden på et generelt grunnlag å vurdere andre frakttjenester enn fri frakt til postkassen, levert på døren, o.l.
     Annen fraktmåte enn frifrakt til postkassen må derfor kunden delvis eller helt betale selv, dette vises i kassen når kjøpet ferdigstilles.
     Det ikke er ikke helt risikofritt for forbruker å bestille varer fra en netthandel og få den tilsendt hjem, uten fysisk å motta "pakken" selv. Forbrukerloven dekker ikke alt i forbrukerens favør. Det er generelle lover rundt alle pakkeforsendelser – som sendes fra alle typer nettbutikker o.l. til forbruker / mottaker. Forbruker må fysisk hente pakken eksempelvis på post i butikk og signere for den. Dette for å minimere risikoen og for å unngå tyveri og miste verdien av pakken.
     Når pakken er levert i postkassen (med eller uten sporing), eller utlevert på hentested, er "pakken" overtatt av forbrukeren som mottaker i henhold til lovverket. I tillegg ble forbruker gjort oppmerksom på leveringen gjennom ulike varslinger; sporing, SMS og eventuelt E-post fra Posten (hvis det fantes).
     Pakker kan leveres som vanlig brevpost uten sporing, og da defineres "pakken" også som levert av Posten. Forbruker / mottaker har da ansvaret og risikoen for pakken, ikke Posten eller Avsender. Eksempelvis hvis pakken er stjålet eller på annen måte blitt skadet etter at pakken er levert til forbrukerens / mottakerens postkasse eller annen leveringsmåte, må forbruker / mottaker stå for kostnaden for tapet/skaden. Gjelder ikke innholdet i pakken, der det eventuelt er manko, feil vare, eller skadet vare.

     Transportør

     Maxsnus.no bruker kun Posten og Bring av miljøhensyn. De har opparbeidet sin kunnskap og nettverk siden 17. Januar 1647, og er derfor Norges største transportvirksomhet. Posten er leveringspliktig tilbyder av posttjenester i Norge, med det største leveringsnettverket og beste leveringshastigheten, og påliteligheten innen levering av pakker frem til husstander i Norge. Posten er også det mest miljøvennlige transportalternativet, på grunn av logistikken og leveringsutstyret som drives av bærekraftig energi.

      

     Sending

     Fra og med 01.01.2023 blir alle ordre pakket løpet av hele virkedagen, og ordre som er inne i vårt system og kan bli pakket før kl. 13:00, blir sendt samme virkedag. Ordre etter dette kan / vil bli pakket, og sendt neste virkedag. Den ferdig behandlede ordren etter kl. 13:00 vil da midlertidig få denne sporingsstatusen: "Posten/Bring har fått melding fra Snusexpress i Norge AS om at det kommer en sending, men vi har foreløpig ikke mottatt denne. Sporingen blir oppdatert så snart den ankommer terminal."

      Transporttiden er normalt ca.1-3 virkedager etter at pakken er behandlet og sendt (hentet av Posten) fra Maxsnus. Helg og helligdager er ikke virkedager.

     Når Posten har overtatt "pakken", har ikke Maxsnus kontroll over pakkens transport. Det kan forekomme transportforsinkelser av flere årsaker, og dermed "kan" det ta opptil 14 dager før pakken vil bli levert. Kunden må kunne forvente dette, og eventuelt  kontakte posten for informasjon.

     Vi anbefaler å sende inn skriftlig klage på "unormal transport forsinkelse eller annet som er unormalt" o.l. til Postens kundeservice.

      Hjelp og kundeservice på posten.no

     Det gis ingen direkte "leverings garanti" på leveringstid.

      Skadet Pakke og Vare

     Blir selve pakken skadet under transport med Posten, registrer de dette og legger den skadede pakken i «plastpose» som merkes med egen etikett før levering i «din» postkasse. Da har du som kunde klagerett på mottatt – skadet vare – etter levering, ved å fremvise minst 2 bilder av pakken og varen, samt ett med skade-etiketten fra posten. Vær oppmerksom på at det skal mye krefter til at en snusboks blir skadet, og snusbokser «kan» i utgangspunktet «ikke bli/være» skadet uten at emballasjen er det. Skadet vare må returneres til Maxsnus, og må derfor ikke tas i bruk. Kontakt oss for nærmere informasjon.

      Manko i pakken

     Posten registrerer og dokumenterer i sporingen; vekt og størrelse på pakken. Dette gjenspeiler pakkens innhold og mengde varer i tillegg til Maxsnus egen dokumentasjon av det som er sendt fra Maxsnus.no. Dette blir avgjørende i en klagesak om manko i pakken, og avgjørende om klagen avvises. 

     Pakken er ikke levert

     Posten registrer internt leveringen med sporingsinformasjon og med GPS koordinater, som viser ganske nøyaktig hvilken postkasse / Postkassestativ pakken er levert. Postens informasjon til Maxsnus er avgjørende i en klagesak om ikke mottatt pakke (se Levering og Risiko ved levering under).

     Levering § 7

     I henhold til Forbrukerkjøpsloven § 7. Leveringen: «Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren.» Det vil si at leveringen har skjedd når kontroll over "pakken" har gått over på kjøperen. 1) Posttjenesten «levering til Postkasse»: leveringen har skjedd når "pakken" er lagt i kjøperens postkasse. 2) Posttjenesten «pakke til hentested»: når "pakken" er avlevert til et utleveringssted som «Posthus» eller «Post i butikk», er leveringen fullført når "mottaker" har fysisk mottatt "pakken". Det gis tilleggsinformasjon til disse tjenestene som dokumenterer utlevering/levering i sporingsinformasjonen på Posten.no eller via Post-Appen, gjennom SMS og E-Post varsling til kunden.

     I henhold til Posten, er pakken i utgangspunktet fortsatt levert, selv om sporingen ikke viser dette. Etikett med RFID brikke er et tillegg til strekkoden, og sporingen aktiveres gjennom antenner i de ulike fasene under transporten. Vær også oppmerksom på at adresseetikettens RFID-brikke kan slutte å virke, ved skader eller annen årsak. Da slutter RFID-varslingen. Pakken er fortsatt på vei til mottaker som et vanlig brev.

     Mottaker er i henhold til Postens vilkår ansvarlig for at Posten/Bring kan levere pakken på vanlig måte, eksempelvis at det er plass i postkassen, eller annen leveringsmåte, og postkassen o.l. er tydelig merket med mottaker som er folkeregistrert på adressen.

      

     Risiko etter levering § 14

     I henhold til Forbrukerkjøpsloven § 14. Risikoens overgang: «Risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert i samsvar med § 7 […]». Ved alle typer «sendekjøp/nettsalg» går risikoen for varen over på kjøper når han har fått varene/pakken – levert – i henhold til det som er nevnt i avsnittet Levering. Posten og Maxsnus er dermed ikke ansvarlige for «pakken» etter levering. Dersom varen/pakken forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt (før levering § 7 er gjennomført), bærer Maxsnus risikoen for dette. Blir varen/pakken borte eller skadet etter overtakelse (etter levering § 7), bærer kjøperen risikoen og kostnaden for dette.

     Maxsnus erstatter derfor ikke pakker som er blitt borte fra postkassen etter «levering», og anbefaler å bruke tjenester som man fysisk må hente pakken på hentested som post i butikk.

     Eksempel 1: Der mottaker ikke finner pakken i postkassen når den skal hentes inn, etter mottatt varsling om levering eller fysisk levert av posten, er ikke Posten eller Maxsnus ansvarlig for dette. Kunden må selv bære kostnaden for tapet, da pakken er registret som levert § 7. Vi og Politiet anbefaler at du politianmelder forholdet som tyveri fra postkasse.

     Eksempel 2: Hvis du er hjemme og får SMS melding om at pakken er levert, og går ut etter 2 minutter for å hente pakken, og den ikke er der, må du straks kontakte Posten, som må kontakte postbudet, eller du må selv gjøre et forsøk på å finne postbudet o.l. Da «kan» postbudet ha lagt pakken i feil postkasse, eller annet som kan rettes mot Postbudet som registrer den som levert. Kunden må selv bære kostnaden for tapet, da pakken er registret som levert § 7. Vi og Politiet anbefaler at du politianmelder forholdet som tyveri fra postkasse.

     Maxsnus kan kontakte Posten og melde pakken som savnet for deg som mottaker, men er ikke erstatningsansvarlig for den.

      

     Pakke til Postkasse

     Posten utvider tjenesten «Pakkelevering i postkassen» fra 3 til 5 dager i uken, fra 20. september 2022. Gjelder 65% av postmottakene i Norge, og på disse byområdene:

     Oslo, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Drammen, Tønsberg, Horten, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Molde, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Trondheim, Nesodden, Askim, Spydeberg, Mysen, Halden, Hønefoss, Røyken, Kongsberg, Arendal, Grimstad, Mo i Rana, Bodø, Narvik og Tromsø.

     Listen er hentet fra Posten september 2022, og Posten kan endre denne uten vår viten.

     Pakken sendes hovedsakelig som vanlig brevpost. Transporttiden er normalt ca.1-3 virkedager etter at pakken er behandlet og sendt fra Maxsnus. Fra 1. januar 2022 blir det 1-2 dager lenger leveringstid til Nord-Norge. Mottaker mottar melding om at pakken er på vei, og kan spores underveis via sporingen, om det fins. Når postbudet leverer pakken i postkassen, sendes det en melding om: «Sendingen er utlevert i postkassen».

     Leveringstidene kan avvike både positivt og negativt. Det tas forbehold om alle typer av uforutsette hendelser, som kan endre leveringstiden. Merk det at leveringstiden beregnes fra det tidspunktet pakken er fysisk innlevert og registrert på Postens sorteringsmaskin, ikke opphentingstidspunktet.

     Hvis mottakerens postkasse er låst, eller pakken ikke får plass i postkassen, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, kan mottaker hente pakken på sitt lokale postkontor eller Post i Butikk (mandag – lørdag (søndagsåpnebutikker) i åpningstiden) etter å ha mottatt en hentemelding. Det er posten som endrer levering fra postkasse til hentested.

     Mottaker får en SMS eller E-post når pakken er klar til henting, innen 1 til 5 virkedager etter forsøket på levering i postkasse.

      

     Kortholders ansvar angående jurisdiksjonslover

     Kortinnehaveren er ansvarlig for å varsle sin utstedende bank om eventuelle endringer i detaljer eller uredelige/ikke normale aktiviteter på kontoen.

     Maxsnus tar ikke noe ansvar angående svindelaktivitet på kundekort/kontoer som brukes på denne nettsiden.

     Vi har tatt alle nødvendige skritt for å opprettholde PCI DSS-samsvar og forblir objektive i tilfelle kortholdere bærer sitt eget ansvar angående jurisdiksjonslover.

     Denne nettsiden, alt innhold og enhver kontrakt som opprettes som et resultat av bruk av denne nettsiden, styres av og tolkes i samsvar med Norsk lov.

      

     Pris & betaling

      Alle priser som vises er inkludert frakt, skatter og avgifter. Vi har to valg av betalingsløsninger, Faktura fra Klarna og kortbetaling med Visa/Mastercard. Maxsnus forbeholder seg retten til å endre priser til en hver tid. Pengene trekkes fra konto med en gang du har lagt inn ordren. Alle priser er oppgitt i NOK.

       

      Angrerett

       Maxsnus følger forbrukerkjøpsloven sin lover og regler for angrerett (www.forbrukerradet.no), du trenger ingen begrunnelse får å angre ditt kjøp innen 14 dager fra mottatt vare. Skulle kunden ønske å angre seg sendes det en email til info@maxsnus.no. Det er ingen retur ved brutt forseglelse, d.v.s. at plasthylsen rundt snusen er brutt. Ved en eventuell retur står kunden ansvarlig for returkostnaden. Refusjon vil skje når varen er tilbake til original avsender, eller når bevis på at ordren er sendt i retur. Retur adresse:

       SnusExpress i Norge AS
       Maxsnus.no
       Postboks 102,
       1801 Askim

        

       Reklamasjon

        Ved mangelfull eller feil leveranse ønsker vi beskjed på mail, info@maxsnus.no, ved en retur pakkes ordren forsvarlig (i tilsvarende emballasje som ved mottagelse). Maxsnus forbeholder seg muligheten til å avslå reklamasjon hvis Maxsnus mener at varen ikke er reklamasjons verdig.

         

        Produktklager

        Før du gjør noe mer; se under snusboksen for kontaktinformasjon direkte til produsent. Det er produsentene som behandler produkt klagene.
        Klage på Swedish Match produkter gjør du her : Reklamasjon og returer

         Klager på Skruf og Zone x produkter gjør du her : Reklamasjon

        Linker på hjemmesiden

         Maxsnus kan linke til andre nettsider utenfor Maxsnus’s kotroll.

          

         Force majeure

          Maxsnus er ikke ansvarlig ved forsinkelser som er utenfor Maxsnus’s kontroll, krig, brann, terrorangrep, data feil, elektriske feil etc. Ved slike tilfeller skal Maxsnus opplyse kundene sin om dette.

            

          Overdragelse

           Maxsnus kan selge selskapet og dets info uten kunde samtykke.

            

           Tvister

            Maxsnus sitt mål er at kunden opplevelse av handelen skal være så smidig som mulig. Dersom det skulle oppstå en tvist mellom selger og kjøper ønsker Maxsnus at dette løses mellom partene. Skulle ikke partene komme til en løsning kan saken meldes fra om til forbrukerrådets, www.forbrukerradet.no.

             

            Selskapsinformasjon

             SnusExpress i Norge AS
             Maxsnus.no
             Postboks 102,
             1801 Askim

             Org.nr. 890 280 862

             Kontaktinfo
             Epost: info@maxsnus.no
             Tlf: +47 40 60 19 18