KJØP OG SALGSBETINGELSER

Generelt

  Våre kjøpsvilkår gjelder for kunder som bestiller på nettsiden. Ved å akseptere Maxsnus sine vilkår bekrefter kunden at han/hun/hen er fylt 18 år og kan inngå juridiske avtaler. Maxsnus etterstreber til en hver tid at info på nettsiden er så korrekt som mulig, vi tar forbehold om utsolgte varer (kan påvirke frakt tid), og produktinformasjon kan ha avvik.

  Endring av vikårne

  SnusExpress i Norge AS, organisasjonsnummer 890280862, drifter Maxsnus.no, og distribuerer ut produkter til kunden, forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene som er oppgitt på nettsiden Maxsnus.no til enhver tid. Dette uten Kundens forhåndssamtykke eller informasjon. Endringer i eller Vilkårene er gyldig fra det tidspunktet det opprettes ny ordre/kjøp fra kundens side på Maxsnus.no. Det er kjøpers plikt til å være oppdatert på vilkårene før det foretas et kjøp.

  Bestilling og Avtale

   For å bestille på Maxsnus.no må kunden godkjenne at vilkårene er lest og akseptert, og er herved informert om angrerettloven § 8 første ledd bokstav a, e og n, jf. angrl. § 16 første ledd. Kunden godkjenner / aksepterer i tillegg Posten/Brings vilkår om frakt som Maxsnus benytter, og som omtales herunder.

   Grossisthandel

   Maxsnus har IKKE grossisthandel til detaljhandel / forretninger / foreninger eller for annen videresalg o.l. uten unntak. Maxsnus selger kun til sluttforbruker. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre som vi mistenker er innkjøp til virksomheter som nevnt her.
    

   Krav til aldersverifisering

   Maxsnus har alderskontroll ved bruk av personnummer og Bank id.
   I henhold til Tobakkskadelovens § 17 må du være over 18 år for å kjøpe tobakk. Er Maxsnus i tvil om din alder, starter vi en undersøkelse, og forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon. Den som på uærlig vis har kjøpt tobakksvarer fra Maxsnus.no uten å oppfylle kravet til alder, risikerer å få slettet bestillingen, og må returnere produktene for egen regning, og «kan» tape kjøpesummen. 
   • Bestilling som er gjort i en annen persons navn, personnummer og eller betalingsmåte (forfalskning / bedrageri), eller gjort en eller flere bestillinger som på en annen måte utsetter SnusExpress i Norge AS / Masnus for risiko for økonomisk skade, vil bli politianmeldt.
   • Vi vil/kan også anmelde forholdet til Politiet, også der en «voksen» kjøper til personer under 18 år.

   Kundeopplysninger og plikter

    Kunden bør ikke opprette en brukerkonto får å handle, info om kunde behandles etter GDPR loven (se personvernerklæring). Hvis Maxsnus mistenker at profilen blir misbrukt kan kontoen stenges. Kunden selv står ansvarlig for sin brukerkonto, d.v.s. at kunden ikke skal dele innloggings info med andre slik at kontoen kan misbrukes. Kunden skal ved en slik situasjon melde fra til Maxsnus umiddelbart.

    Adresseplikt

    Kunden forplikter seg å oppgi korrekt: navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til Maxsnus, samt være registrert og ha oppdaterte kontaktopplysninger/adresseopplysninger hos posten i samsvar med det som er registret hos folkeregistrert.

    Posten Bring har skjerpet kravene på Adressefeil. Det vil si at alle "post"-tjenester kan fra 1. april 2022 medføre pristillegg. Korrekt adressering er viktig for at pakkene skal komme frem til riktig person og tid.

    Vilkår for varig adresseendring hos Posten
    Oppdater dine kontaktopplysninger hos Posten

    CO adresse

    CO-adresse må i tillegg til "kjøpers navn" inneholde navnet på den personen som står registrert på CO-leveringsadressen. For å unngå retur, ta eventuelt kontakt med Maxsnus på telefon eller SMS på +47 406 01 918. 

     

    Plikt til merking av postkassen

    Postmottaker skal merke postkassen med navn eller annen entydig identifikasjon, jf. postloven § 19. Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke Posten/Bring som er leveringspliktig av post i Norge, "en plikt til å foreta utlevering". I slike tilfeller sendes postsendinger i retur til Maxsnus.no uten videre informasjon fra Posten / Bring foruten det som oppgis på sporingen.

    Postloven

    Produktklager

    LES DETTE: Hvis man ønsker å klage på et snusprodukt av ulike årsaker, MÅ produktet IKKE brukes. Det byttes kun snusboks mot snusboks i henhold til Tobakksskadeloven § 20. Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer. Er produktet brukt på en eller annen måte, eller snusboksen er kastet eller er tom, blir ikke produktklagen behandlet, dette gjelder også transportskadede produkter. Manko på "en eller noen få" snusposer behandles ikke som klage, da dette er normal produksjonsfeil som kan oppstå i ethvert produkt.

    Produktklager på disse produktene under, skal rettes direkte til produsentene som behandler produktklagene selv.

    Krav

    Produsentene ønsker god dokumentasjon samt bilder, og kan kreve produktene i retur. Oppdager man en "feil" må man ikke bruke mer av de bestilte produktene. 

    Linker til reklamasjon

    Klage på Swedish Match produkter gjør du her: kundsupport@swedishmatch.com
    Klage på alle Skruf og Zone x produkter gjør du her: 
    Reklamasjon

    Klage på Epok, KickUp, Mocca, Blå og Lyft gjør du her: firmapost_norway@bat.com

    Klage på Nor snus gjør du her: firmapost_norway@bat.com

     

    Kontakt oss for mer informasjon om andre produkttyper: info@maxsnus.no 

     

    Alle klager behandles, og blir registrert. Kunder som "gjentatte ganger" / "unormalt ofte",  klager på produkt, kan miste retten til å motta erstatningsprodukter, om det da det kan vises til svindelforsøk. Tobakksloven med flere, stiller strenge krav, og det er spesielt ikke lov å "gi bort tobakk/snus/tobakkssurrogater" på noen som helst måte, les mer om dette her. 

    Klager på produkt, må nøye dokumenteres med ordrenummer, og bilder av produktet når det oppdages, for at de skal kunne håndteres. SnusExpress.no forbeholder seg retten til å sende klagen videre til produsent / importør. De kontakter deretter kunden, og i tillegg kan kreve annen dokumentasjon og innhenting av varen for å kunne avgjøre videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det er strenge myndighetsregler og lover til «Tobakk og tobakkssurrogater» i forhold til annen forbrukervare, og at «kompensasjon» ikke gis uten særlig god grunn.


    Alle snusprodukter er forseglet og datostemplet av produsent, og oppbevares etter gjeldende produktbestemmelser på utsalgssted før salg.

    Ordrebehandling, Transport og Klager

    Ved å gjennomføre en bestilling, for så å få tilsendt ordren til postkasse eller annen lignende leveringsmåte som Posten / Bring benytter, godtar kunden den risikoen det innebærer ved mottak av "pakken" / ordren til postkasse o.l. og privat grunn o.l.

    Leveringsland

    Maxsnus sender IKKE til andre land enn fastlandsnorge, og IKKE til Svalbard og lignende. Det vil si kun til kunder som er folkeregistrert i Norge, og som er registrert i postens adresse registrer.

    Om du er i ett annet land, se SnusExpress.com (virker ikke i Norge)

    Ordrehåndtering og sending fra vårt lager

    Ordre som er inne i vårt system, og som vi rekker å pakke før kl. 13:00, blir sendt samme virkedag. Vi har i tillegg en midlertidig ordning, der ordre som er inne i vårt system etter kl. 13:00, «kan» bli sendt samme dag innen kl. 15:30 (ikke fredager). Rekker vi ikke dette, vil de bli pakket, og sendt neste virkedag.

    Transportør

    Maxsnus bruker Posten Bring på grunn av at de har opparbeidet sin kunnskap og nettverk siden 17. Januar 1647, og er derfor Norges største transportvirksomhet. Posten er leveringspliktig tilbyder av posttjenester i Norge, med det største leveringsnettverket og beste leveringshastigheten, og påliteligheten innen levering av pakker frem til husstander. Posten er også det mest miljøvennlige transportalternativet, på grunn av logistikken og leveringsutstyret som drives av bærekraftig energi.

    Last ned Post-Appen
    Postens kundeservice

    Transporttid

    Det gis ingen direkte «leverings garanti» på leveringstiden utover Posten Brings egne oppgitte leveringstider.

    I henhold til Posten Bring er transporttiden «normalt» ca. 1-3 virkedager (noe lengre til spesielle bosteder) på pakke til postkasse, og tiden «kan» være noe raskere ved å benytte pakke til hentested (ikke samme dag). Dette er etter at pakken er behandlet og sendt fra vårt lager (hentet av Posten) fra Maxsnus. Helg og helligdager er ikke virkedager.

    • Når Posten har overtatt "pakken", har ikke Maxsnus kontroll over pakkens transport. Det kan forekomme transportforsinkelser av flere årsaker, og dermed «kan det i verste fall» ta opptil 14 dager før pakken vil bli levert, som eksempelvis ekstremvær, jordskred, o.l.. I henhold til Posten Bring må kunden kunne forvente att dette kan skje, og eventuelt kontakte posten for mer informasjon Hjelp og kundeservice hos Posten

    Valg av sendingsmåte

    Av sikkerhetsmessige hensyn, anbefaler vi våre kunder om å være nøye med valg av sendingsmåte i henhold til hvor man bor, og hvilke kostnader man har brukt på kjøpet.

    Vi «anbefaler» på et generelt grunnlag å bruke tjenester som «pakke til hentested» (Post i butikk) eller annen sikker utlevering av pakken. Annen fraktmåte enn fri/gratis frakt til postkassen må derfor kunden delvis eller helt betale selv, der dette vises tydelig i kassen ved valg av fraktmetode og når kjøpet ferdigstilles til betaling.

    Tyveri fra postkasse / privat eiendom er mottakers / postkasse-eiers eget ansvar, i henhold til lovverket. Dette fører til at «mottaker» vil miste verdien av pakken om dette skjer. Forbrukerloven dekker ikke alt i forbrukerens favør. Forbruker / mottaker har da egenhendig ansvaret og den økonomiske risikoen for pakken, ikke Posten eller den enkelte nettleverandør som er avsender. Forbruker / mottaker må selv stå for kostnaden for tapet, og politianmelde tyveriet. Dette gjelder for alle sendinger med levringer uten fysisk mottak, som eksempelvis postkasse o.l.

    • Dette gjelder etter at «pakken» er levert i postkassen o.l. på privat grunn (med eller uten sporing, også hvis sporingen har slutte å virke) der Posten / Bring kan bevise at det er gjennomført en levering i sine systemer, samt i henhold til sporingsinformasjon og GPS registrering.

    Sporingsvarsling og plikt

    Forbruker / mottaker ble / blir gjort oppmerksom på leveringen gjennom varslinger fra Postens / Brings sporing, med SMS og E-post varsel til telefonnummer og mailadresse som ble registeret før eller under bestillingen av forbrukeren. Forbruker plikter derfor - raskest mulig å ta inn / bringe inn den bestilte ordren / pakken for å unngå risiko for tyveri, når den er levert.

    Frakttvister

    Postens sporingsopplysninger er/blir gjeldende i alle former for tvister/klager om pakker / varer som det klages på at ikke er mottatt.

    Forbrukertilsynet

    Postens generelle vilkår

    Pakke til Postkasse

    Pakken sendes hovedsakelig som vanlig brevpost. Transporttiden er normalt ca. 1-3 virkedager etter at pakken er behandlet og sendt fra Maxsnus. Fra 1. januar 2022 blir det 1-2 dager lenger leveringstid til Nord-Norge, se posten.no for mer informasjon.

    Mottaker mottar melding om at pakken er på vei, og kan spores underveis via sporingen, om det fins. Når postbudet leverer pakken i postkassen, sendes det en melding om: «Sendingen er utlevert i postkassen».

    Leveringstidene kan avvike både positivt og negativt. Det tas forbehold om alle typer av uforutsette hendelser, som kan endre leveringstiden. Merk det at leveringstiden beregnes fra det tidspunktet pakken er fysisk innlevert og registrert på Postens sorteringsmaskin, ikke opphentingstidspunktet.

    Hvis mottakerens postkasse er låst, eller pakken ikke får plass i postkassen, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, kan mottaker hente pakken på sitt lokale postkontor eller Post i Butikk (mandag – lørdag (søndagsåpnebutikker) i åpningstiden) etter å ha mottatt en hentemelding – fra Posten Bring. Det er posten som endrer levering fra postkasse til hentested.

    • Mottaker får en SMS eller E-post når pakken er klar til henting, innen 1 til 5 virkedager etter forsøket på levering i postkasse.

    Postens sporing

    Pakke til Hentested

    Dette er et fritt alternativ, der kunden må betale helt eller delvis for frakten. Frakttiden «kan» være noe raskere. Sikkerheten er også høyere, der kunden må signere for pakken.

    Om pakken ikke er levert i henhold til sporingen

    Opplever man en eller annen «feil ved leveringen», skal dette innen rimelig tid, nærmest samme dag som pakken er «levert i henhold til sporingen», meldes skriftlig til Maxsnus. Har det gått lengre tid enn normal rimelig tid etter at kunden har mottatt varsel om levering, kan eller blir klagen avvist.

    • Merk det at Maxsnus og Posten ikke er juridiske ansvarlige for pakken, om den har fått status som levert i postkassen. Dette omtales flere steder i vilkårene.

    Posten registrer fremløpet med sporingsinformasjon, og internt med GPS koordinater, som viser ganske nøyaktig hvilken postkasse / Postkassestativ pakken er levert. Feil kan forekomme, så informer Maxsnus, og vi kan rette en etterlysning av pakken til posten.

    Se Frakttvister over, og FAQ for mer informasjon

    Pakker i retur

    Kommer en pakke i retur til Maxsnus, på grunn av at navn og eller adressen ikke er korrekt, samt kommer i retur på grunn av manglende merking av postkasse og lignende, kan vi vurdere å sende pakken på nytt 1 gang. Om pakken kommer på nytt i retur, vil ordren bli kansellert, og det trekkes for fraktkostnader i denne refusjonen. Deretter må "kunden" bestille på nytt.

    Grunnen til dette er at det ikke er samfunnsøkonomisk og miljøvennlig å sende pakker frem og tilbake unødvendig, samt at fraktkostnadene blir unødvendig store.

    Transportskadet Pakke og Vare

    Dette må dokumenteres med tydelige bilder av emballasje, etikett og produkter for at klagen skal kunne bli behandlet.

    Ta ikke i bruk produktene, eller kast produkter før klagen er behandlet av Maxsnus.

    Blir selve pakken skadet under transport med Posten, registrer Posten Bring dette og legger den skadede pakken i en egen «plastpose» som merkes med egen etikett før levering i «din» postkasse. Da har du som kunde klagerett på mottatt – skadet vare – etter levering, ved å fremvise bilder av pakken og varen, samt ett bilde av «skade-etiketten» fra posten. Vær oppmerksom på at det skal mye krefter til at en snusboks blir skadet, og snusbokser «kan» i utgangspunktet «ikke bli/være» skadet uten at emballasjen er det. Skadet vare må returneres til Maxsnus, og må derfor ikke tas i bruk. Kontakt oss for nærmere informasjon.

    Det byttes kun snusboks mot snusboks, i henhold til Tobaksskadeloven § 20. Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer.

    Alt som er kastet, tatt i bruk, eller brukt opp fra kundens side, gis det ingen garanti for.

     Manko i pakken

    Dette må dokumenteres med tydelige bilder av emballasje, etikett og produkter for at klagen skal kunne bli behandlet.

    Merk dette: Posten registrerer og dokumenterer i sporingen; vekt og størrelse på pakken. Dette gjenspeiler pakkens innhold og mengde varer i tillegg til Maxsnus egen dokumentasjon av det som er sendt fra Maxsnus. Dette blir avgjørende i en klagesak om manko i pakken, og avgjørende om klagen avvises. 

    Lovverket om frakt

    Spesielt fremtrukket:

    Forbrukerkjøpsloven §§ 7 og 14

    Forbrukertilsynets veiledninger

    Postens generelle leveringsvilkår

    Les mer i FAQ, Lovverk og eksempler om levering

     

    Kortholders ansvar angående jurisdiksjonslover

    Kortinnehaveren er ansvarlig for å varsle sin utstedende bank om eventuelle endringer i detaljer eller uredelige/ikke normale aktiviteter på kontoen.

    Maxsnus tar ikke noe ansvar angående svindelaktivitet på kundekort/kontoer som brukes på denne nettsiden.

    Vi har tatt alle nødvendige skritt for å opprettholde PCI DSS-samsvar og forblir objektive i tilfelle kortholdere bærer sitt eget ansvar angående jurisdiksjonslover.

    Denne nettsiden, alt innhold og enhver kontrakt som opprettes som et resultat av bruk av denne nettsiden, styres av og tolkes i samsvar med Norsk lov.

     

    Pris & betaling

     Alle priser som vises er inkludert frakt, skatter og avgifter. Vi har to valg av betalingsløsninger, Faktura fra Klarna og kortbetaling med Visa/Mastercard. Maxsnus forbeholder seg retten til å endre priser til en hver tid. Pengene trekkes fra konto med en gang du har lagt inn ordren. Alle priser er oppgitt i NOK.

      

     Angrerett

      Maxsnus følger forbrukerkjøpsloven sin lover og regler for angrerett (www.forbrukerradet.no), du trenger ingen begrunnelse får å angre ditt kjøp innen 14 dager fra mottatt vare. Skulle kunden ønske å angre seg sendes det en email til info@maxsnus.no. Det er ingen retur ved brutt forseglelse, d.v.s. at plasthylsen rundt snusen er brutt. Ved en eventuell retur står kunden ansvarlig for returkostnaden. Refusjon vil skje når varen er tilbake til original avsender, eller når bevis på at ordren er sendt i retur. Retur adresse:

      SnusExpress i Norge AS
      Maxsnus.no
      Postboks 102,
      1801 Askim

      Reklamasjon

       Ved mangelfull eller feil leveranse ønsker vi beskjed på mail, info@maxsnus.no , ved en retur pakkes ordren forsvarlig (i tilsvarende emballasje som ved mottagelse). Maxsnus forbeholder seg muligheten til å avslå reklamasjon hvis Maxsnus mener at varen ikke er reklamasjons verdig.

       Linker på hjemmesiden

        Maxsnus kan linke til andre nettsider utenfor Maxsnus’s kotroll.

        Force majeure

         Maxsnus er ikke ansvarlig ved forsinkelser som er utenfor Maxsnus’s kontroll, krig, brann, terrorangrep, data feil, elektriske feil etc. Ved slike tilfeller skal Maxsnus opplyse kundene sin om dette.

         Overdragelse

          Maxsnus kan selge selskapet og dets info uten kunde samtykke.

          Tvister

           Maxsnus sitt mål er at kunden opplevelse av handelen skal være så smidig som mulig. Dersom det skulle oppstå en tvist mellom selger og kjøper ønsker Maxsnus at dette løses mellom partene. Skulle ikke partene komme til en løsning kan saken meldes fra om til forbrukerrådets, www.forbrukerradet.no.

           Se også Frakt tvister

           Forsøk på svindel

           Svindelforsøk kan eller vil bli Politiet anmeldt.
           Alvorlighetsgraden er høy, da salg av tobakksvarer er regulert av mange lover og forskrifter.

           Lover og avslag

           Kan Maxsnus bevise at «pakken» er levert gjennom postens sporingsnummer, og hele ordren er levert uten manko, vil klager avvises i henhold til bevisene som fremlegges.
           For tyveri straffes det etter straffeloven § 257. ID tyveri eller bruk av annen persons personopplysninger kommer innunder straffeloven § 202 om identitetskrenkelse, og strafferammen er fra bøter til to års fengsel avhengig av alvorlighetsgraden. Svindel/bedrageri eller mindre bedrageri kommer inn under §§ 371 og 373Det tas forbehold om lovteksten og om det er flere lover som kan komme inn under dette. KILDE: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28
            
           Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett gjelder i tillegg til straffeloven.

            

           Selskapsinformasjon

            SnusExpress i Norge AS
            Maxsnus.no
            Postboks 102,
            1801 Askim

            Org.nr. 890 280 862

            Kontaktinfo
            Epost: info@maxsnus.no
            Tlf: +47 40 60 19 18